CISCO DNS NAT

Kiedy chcemy na routerze CISCO przekierować porty do nameserwera wewnątrz, zwykły routing nat nie działa, gdyż router modyfikuje treść zapytania. Pomaga: ip nat inside source static tcp 172.20.1.2 53 X.54.0.210 53 no-payload ip nat inside source static udp 172.20.1.2 53 X.54.0.210 53 no-payload